Thursday, March 21, 2013

dar lagta hai jab tum karti ho maut ki baat, 
mujhe to jina hai sari jindagi bas tumhare sath