Wednesday, February 20, 2013

ek khwab buni hai maine, tumko sochke,
khwabo ka ye mahal ban jayega haqiqat
bas thame rehna tum mera hath